มาค้นหาตัวเองเพื่อหาอาชีพที่เหมาะกับคุณกันเถอะ : ตอนที่ 1

อย่างที่ผมเคยเกริ่นไปแล้วว่า “อยากจะทำ website หรือ ศูนย์เพื่อแนะแนวการศึกษาและทางเดินอาชีพ เพื่อที่จะช่วยให้เด็กนักเรียนค้นพบตัวเองได้อย่างรวดเร็ว และมุ่งไปทางที่ตนเองถนัด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด” ผมเห็นว่ากว่าผมจะทำ website อย่างที่ผมตั้งใจได้สำเร็จอาจกินเวลาอีกค่อนข้างนาน วันนี้ผมเลยจะมาแนะนำเทคนิค และแนวคิดคร่าวๆ ในการค้นหาตัวเองให้ก่อนครับ เพื่อที่จะได้แลกเปลี่ยนไอเดียกันก่อน เผื่อจะได้เอาไว้ไปช่วยให้สร้าง web ในฝันของผมให้สมบูรณ์ขึ้นในอนาคตครับ แนวคิดหลักในการค้นหาตัวเองที่ผมจะแนะนำก็คือ ใช้ “ทฤษฎีการเลือกอาชีพ” ของนาย Holland ครับ แนวคิดของเค้าก็คือ … ความพึงพอใจในการทำงานของคุณ เกิดจากความเข้ากันได้ของ บุคลิกภาพของคุณ และสิ่งแวดล้อมในการทำงานของคุณ นั่นแปลว่า ถ้าเราเลือกอาชีพที่ตรงกับลักษณะบุคลิกภาพของเราแล้ว เราน่าจะมีความสุขในการทำงานมากขึ้นนั่นเอง Holland บอกว่า คนเรามีบุคลิกภาพอยู่ 6 แบบด้วยกัน คือ Realistic…

Personality, Attitudes, and Value บุคลิกภาพ ทัศนคติ และค่านิยม

Personality หรือ บุคลลิกภาพใน OB นั้น เป็นลักษณะส่วนรวมของบุคคล ซึ่งจะแสดงออกมาทางพฤติกรรมในสถานการณ์ต่างๆ อาจเรียกอีกอย่างนึงว่า Trait (ลักษณะเฉพาะ,อุปนิสัย) บุคลิกภาพนั้นพัฒนาขึ้นมาจาก 2 ปัจจัย คือ การสืบทอดทางพันธุกรรม (การวิจัยบางอันบอกว่าส่งผลประมาณ 50% ) สิ่งแวดล้อม การเลี้ยงดู และสิ่งที่เราจะต้องเผชิญมาตลอดช่วงชีวิตเรานั้นส่งผลต่อบุคลิกภาพทั้งสิ้น แต่การที่เราจะสามารถเข้าใจบุคลิกภาพของคนอื่นซึ่งมีมากมายและแสนจะซับซ้อนนั้นเป็นเรื่องค่อนข้างยาก เหล่าผู้เชี่ยวชาญด้านบุคลิกภาพจึงได้มีการคิดค้นกลุ่มของอุปนิสัยเด่นๆ ขึ้นมา 5 ตัว และให้ชื่อว่า The Big Five Personality Traits ซึ่งประกอบไปด้วยอุปนิสัยดังต่อไปนี้ Extraversion = อุปนิสัยที่ชอบเข้าสังคม ชอบแสดงออก และมีพลังงานเพิ่มขึ้นจากการได้อยู่ใกล้ๆ กับผู้อื่น (คนที่มีลักษณะแบบนี้จะทำผลงานได้ดีในอาชีพพวก…