เว็บติว MacroEconomics สุดเจ๋ง

ผมไปเจอเว็บติว Macroeconomics เจ๋งๆ มาครับ เลยอยากจะเอามาแบ่งปันกัน เว็บชื่อว่า eur macro tutor http://www.fgn.unisg.ch/eurmacro/tutor/index.html เวลาเข้าไปจะมี 2 ส่วนหลักๆ คือ ส่วนที่เป็น Interactive Model สุดเจ๋ง เอาไว้ลองเปลี่ยนค่าโน่นนี่ดูว่ากราฟจะเปลี่ยนเป็นยังไงรวมถึงมี animation ให้ดูเพื่อจะได้เข้าใจง่ายขึ้นด้วย และอีกส่วนที่เจ๋งไม่แพ้กัน ก็คือ ส่วนที่เป็นเรื่องของทฤษฎี ซึ่งแสดงให้เห็นภาพรวมและความสัมพันธ์ของแต่ละกราฟฝนงิชา Macroeconomics ไว้ได้ดีเลยทีเดียวครับ ยังไงก็ลองเข้าไปดูกันนะครับ

สรุปเศรษฐศาสตร์มหภาค Macroeconomics Summary ภาค2

เงินและอัตราดอกเบี้ย Money and Interest rate ถ้าหากเรามองเรื่องของสินค้าบริการ Demand และ Supplyของสินค้าและบริการ จะเป็นตัวที่กำหนดราคาของสินค้าบริการนั้นๆ แต่ถ้าเรามองในเรื่องของเงินแล้ว Demand และ Supplyของเงิน จะเป็นตัวที่กำหนด “ราคาของเงิน” ซึ่งก็คือ อัตราดอกเบี้ย นั่นเอง Demand ของเงินในที่นี้ก็คือความต้องการที่จะรักษาความมั่งคั่งของคุณไว้ในรูปของตัวเงิน แทนที่จะอยู่ในรูปของสินค้า บริการ หรือเอาไปซื้อหลักทรัพย์ต่างๆ เช่น หุ้น เป็นต้น ซึ่งปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อ Demand ของเงินมีดังนี้ รายได้ในรูปของเงิน = ยิ่งมีรายได้มาก ก็จะมีรายจ่ายมาก ทำให้ต้องการเงินมากขึ้น ความถี่ในการได้รับเงิน = ยิ่งได้ถี่น้อย (นานๆได้ที) คนก็ต้องถือเงินมากขึ้น…

สรุปเศรษฐศาสตร์มหภาค Macroeconomics Summary ภาค1

**ในบทความนี้มีการแก้ไขเนื้อหาเพิ่มเติม เพื่อให้เนื้อหามีความสมบูรณ์มากขึ้น โดยผมจะใส่เป็นตัวหนังสือสีแดงนะครับ** เศรษฐศาสตร์มหภาคเป็นการมองภาวะเศรษฐกิจในลักษณะของภาพใหญ่ คือมองทั้งประเทศ ซึ่งคนที่มีหน้าที่หลักในการดูแลเรื่องนี้ก็คือรัฐบาล รัฐบาลจะออกนโยบายทางเศรษฐศาสตร์มหภาคโดยมีเป้าหมาย 2 อย่าง คือ ให้ตัวแปรหลักๆ ทางเศรษฐศาสตร์มหภาคอยู่ในระดับที่เหมาะสม ทำให้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจอยู่ในภาวะที่มั่นคง ไม่ผันผวน ตัวแปรทางเศรษฐศาสตร์นั้นมีอยู่หลายตัว แต่สามารถนำมาจัดลงใน 4 หัวข้อดังนี้ การเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic Growth) => ต้องการสูง และยั่งยืน ภาวะการว่างงาน (Unemployment) => ต้องการให้น้อย ภาวะเงินเฟ้อ (Inflation) => ต้องการให้น้อยและเสถียร เพราะจะช่วยให้ภาคธุรกิจตัดสินใจได้ง่ายขึ้น ดุลการชำระเงิน (Balance of Payment) => พยายามให้ไม่ขาดดุล เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายเหล่านี้…