สรุปวิธีการเลือกใช้เครื่องมือทางสถิติ

หลังจากที่เรียนจบมานาน ก็อาจจะเกิดอาการลืมเลือนไปแล้วว่า ถ้าเกิดเราต้องการวิเคราะห์ข้อมูลที่เรามีอยู่ซักชุดนึงเนี่ย เราควรวิเคราะห์ด้วยวิธีไหนดี บทความนี้จะช่วยสรุปกรอบความคิดหลักๆ ไว้ให้เผื่ออ่านทบทวนครับ ก่อนอื่นเราต้องรู้จักประเภทของข้อมูลเสียก่อน เราสามารถแบ่งข้องมูลออกเป็น 4 ประเภท ใหญ่ๆ นั่นคือ Nominal (Categorical) = เป็นข้อมูลที่มีลักษณะเป็น ประเภท ที่ไม่มีความหมายเรื่องของการเรียงลำดับหรือการคำนวณใดๆ ทั้งสิ้น เช่น สี, ชื่อกลุ่ม, yes-no เป็นต้น Ordinal = เป็นข้อมูลประเภทที่มีผลด้านการเรียงลำดับ แต่ไม่มีผลด้านการคำนวณ เช่น การจัดลำดับ หรือ การให้ Rating ความพึงพอใจ 1-5  ผลต่างระหว่าง Rating 5 กับ 3…

Hypothesis Testing การทดสอบสมมติฐาน

Hypothesis Testing หรือการทดสอบสมมติฐาน คือกระบวนการที่เราใช้ข้อมูลจาก Sample มาตัดสินเกี่ยวกับ Population โดยจะตัดสินเลือกสมมติฐานที่มีข้อมูลสนับสนุน เราจะตั้งสมมติฐาน 2 อัน คือ Null Hypothesis, H0 : เป็นแนวความคิดเดิมที่มีปัจจุบัน (มักจะมีเครื่องหมาย = อยู่) Alternative Hypothesis, Ha: แนวความคิดใหม่ที่เราต้องการทดสอบ (มักจะมีเครื่องหมาย <, >, หรือ ≠ ซึ่งจะต้องตรงข้ามกับ H0) ตัวอย่างเช่น บริษัทแห่งหนึ่งผลิตน้ำส้มซึ่งในขวดควรจะมีปริมาตร 250 cc ทางผู้จัดการเกิดความสงสัยว่าน้ำส้มในขวดอาจมีการใส่น้อยกว่าความเป็นจริง จึงมีสมมติฐานดังนี้ (เราจะตั้งให้ไม่มีส่วนที่ซ้ำกัน) H0 :…