Excel Model : ความน่าจะเป็นของจำนวนชั้นที่ถูกกดบนลิฟต์ เมื่อมีคนจำนวนหนึ่งเข้ามาในลิฟต์

เวลาที่เราเข้าไปในลิฟต์ที่ทำงาน บ่อยครั้งก็มีคนเข้ามาในลิฟต์มากมาย แต่บางทีก็มีคนเข้ามาน้อย อยู่ๆ ผมก็สงสัยว่าเราจะทำนายความน่าจะเป็นของจำนวนปุ่มที่ถูกกดหลังจากที่คนเข้ามากดจนครบได้หรือไม่… หลังจากนั่งทำอยู่ซักพัก ผลลัพท์ก็คือไฟล์ Excel ที่ผมนั่งทำอันนี้ครับ!! ใครสนใจก็โหลดเอาไปเล่นได้เลยครับ โดยเปลี่ยนตัวเลขในช่องเหลืองทั้ง 2 อัน (จำนวนชั้นที่กดได้ ซึ่งไม่นับชั้นปัจจุบัน, จำนวนคนที่เข้ามาในลิฟต์) มันจะ Plot กราฟออกมาเลยว่า ความน่าจะเป็นของจำนวนปุ่มที่ถูกกดแต่ละอันเป็นเท่าไหร่ เช่นมีอยู่ n ชั้น ความน่าจะเป็นที่จะถูกกดไป r ชั้นคือเท่าไหร่?? หลักการ : ใน Model นี้จะใช้การคำนวณความน่าจะเป็นแบบ Combination ที่หยิบของซ้ำได้ (Combination with Repetition) เป็นหลักครับ นั่นคือ ที่ผมเคยพูดไปแล้วใน การจัด…