Normal Probability Distribution การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบปกติ

การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่อง  (Continuous Probability Distribution) นั้นมีอยู่หลายแบบด้วยกัน แต่การแจกแจงแบบนี้ที่พบมากๆเลยก็คือ การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบปกติ (Normal Probability Distribution) ซึ่งเป็นการแจกแจงที่พบมากในธรรมชาติ มีคุณสมบัติดังนี้ กราฟของฟังก์ชั่นเป็นรูประฆังคว่ำ มีจุดสูงสุดอยู่จุดเดียว (unimodal) ที่ x =  µ มีลักษณะสมมาตรโดยมีสมการ x =  µ  เป็นแกนสมมาตร ค่า Mean = Median = Mode มีค่า x ตั้งแต่ – ∞ ถึง + ∞ พื้นที่ใต้กราฟรวมกันทั้งหมด มีค่าเท่ากับ 1 เวลาขยายช่วงค่า…

Probability in Statistics ความน่าจะเป็นในวิชาสถิติ

Probability (ความน่าจะเป็น) = ค่าที่บอกให้รู้ว่าเหตุการณ์ที่เราสนใจจะมีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหน จะเห็นได้ว่ามันทำให้เราตัดสินใจได้แม่นยำขึ้น การที่เราจะเข้าใจเรื่องความน่าจะเป็นนั้นเราจะต้องทำความรู้จักของส่วนประกอบของมันก่อน นั่นก็คือ Sample Space = กลุ่มของผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดของการทดลองแบบสุ่ม (ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าว่าผลจะออกมาแบบไหน) เช่น การโยนลูกเต๋า 1 ครั้งจะมี Sample space 6 อัน ดังนี้  S={1,2,3,4,5,6} Event = กลุ่มของเหตุการณ์ที่เราสนใจ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแซมเปิลสเปซ เช่น ให้ E คือการโยนลูกเต๋าที่ออกแต้มคู่  จะได้ว่ามี 3 แบบ คือ E={2,4,6} ซึ่ง ความน่าจะเป็นนั้น = จำนวนของ Event…