มีการปรับเนื้อหาเรื่อง Discrete Distribution เล็กน้อยนะครับ

ผมมีการปรับเนื้อหาเรื่อง Discrete Distribution เล็กน้อยนะครับ อันเดิมผมใส่เนื้อหาน้อยไป ทำให้สับสน อันใหม่นี้น่าจะเข้าใจมากขึ้น http://www.siraekabut.com/2010/01/probability-in-statistics/