Incremental Analysis

เวลาที่เราต้องการจะวิเคราะห์ทางเลือกต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นมากมายนั้น วิธีที่เป็นที่นิยมของนักบัญชีบริหารก็คือ Incremental Analysis ครับ โดยเราจะทำการระบุข้อมูลที่เกี่ยวกับเงินๆทองๆ ที่เปลี่ยนไปเมื่อเปลี่ยนทางเลือกมาพิจารณาครับ แต่การที่เราจะทำการวิเคราะห์ได้ถูกต้องนั้น เราต้องทำความเข้าใจ ศัพท์ 3 คำนี้ให้ทะลุปรุโปร่งซะก่อนครับ Relevant Cost = ปัจจัยที่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเปลี่ยนทางเลือก ซึ่งเราจะต้องนำมาพิจารณาด้วย Opportunity Cost (ต้นทุนค่าเสียโอกาส) = ต้นทุนที่สูญเสียไปเมื่อเราเปลี่ยนทางเลือกไปเลือกทางเลือกอันใหม่ ซึ่งเราจะต้องนำมาพิจารณาด้วย Sunk Cost = ต้นทุนที่เกิดขึ้นไปแล้ว ไม่ว่าจะเลือกทางไหนก็ไม่มีทางเอากลับคืนหรือเปลี่ยนแปลงไปได้ ดังนั้น เราจะไม่นำ Sunk Cost มาพิจารณาใน Incremental Analysis ครับ

Cost-Volume-Profit Analysis การวิเคราะห์ ต้นทุน-ปริมาณการผลิต-และผลกำไร

หลังจากที่พูดเรื่องพื้นฐานบัญชีกันมานานพอสมควร วันนี้จะขอพูดถึงหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิชาบัญชีบริหารจริงๆแล้ว ซึ่งหัวข้อนี้จะช่วยให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณการผลิต และผลกำไร ภาษาคนเรียน MBA เรียกมันว่า Cost-Volume-Profit หรือ CVP Analysis ครับ แต่ก่อนอื่นเราจะต้องเข้าใจส่วนประกอบของมันก่อน นั่นก็คือ 1. Variable Cost (ต้นทุนแปรผัน) = คือต้นทุนรวมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสัดส่วนเมื่อเราผลิตสินค้าจำนวนมากขึ้นหรือน้อยลง (ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเท่าเดิม) ยกตัวอย่างเช่น ต้นทุนของวัตถุดิบในการผลิตสินค้าเป็นต้น 2. Fixed Cost (ต้นทุนคงที่) = ต้นทุนรวมที่คงที่แม้เราจะผลิตสินค้าจำนวนมากขึ้นหรือน้อยลง (ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยจะลดลง) ยกตัวอย่างเช่น ค่าเช่าที่สำนักงานหรือโรงงานเป็นต้น แต่แน่นอนว่า การที่จะทำให้ Variable Cost แปรผันเป้นสัดส่วนตามปริมาณการผลิต หรือทำให้ Fixed…

กฎพื้นฐานของการทำบัญชี (GAAP)

ถ้าหากบริษัทของเราต้องการที่จะนำข้อมูลทางด้านการเงินออกสู่สาธารณะแล้ว เราจะต้องทำตามกฎเกณฑ์พื้นฐานที่เรียกว่า GAAP (generally accepted accounting principles) ครับ ดังนั้นเราควรจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฏนี้ด้วย เรามีกฎเกณฑ์หลักๆ อยู่ 10 ข้อครับ โดยจะแบ่งเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ นั่นคือ สมมติฐาน ( Assumptions ) Monetary Unit Assumption (หน่วยเงินตรา) = เราจะบันทึกบัญชีเฉพาะสิ่งที่ตีค่าเป็นเงินได้เท่านั้น Economic Entity Assumption (หน่วยงาน) = เราจะแยกการพิจารณาของหน่วยงานที่กำลังพิจารณา (บริษัท) ออกจากกิจกรรมของเจ้าของหรือหน่วยงานอื่นๆ Time period Assumption (รอบเวลา) =…

งบดุลเบื้องต้น

ส่วนประกอบของงบดุลนั้นแบ่งได้เป็น 3 ส่วนหลักๆ คือ ทรัพย์สิน (Asset) หมายถึง มูลค่าของทรัพยากรทั้งหมดที่บริษัทมีอยู่ หนี้สิน (Liability) หมายถึง มูลค่าที่บริษัทเป็นหนี้ และต้องนำไปคืนเจ้าหนี้ (creditor) ส่วนของเจ้าของ (Owners’ / Stockholders’ Equity) หมายถึง มูลค่าส่วนที่เป็นสิทธิ์ของเจ้าของ (ผู้ถือหุ้น) ที่นี่เมื่อรู้นิยามแล้ว… ความสัมพันธ์อันสุดยอดของ 3 ตัวนี้ก็คือ ทรัพย์สิน (Asset) = หนี้สิน (Liabilities) + ส่วนของเจ้าของ (Equity) ที่เป็นแบบนี้ เพราะว่าบริษัทจะไปหา ทรัพย์สิน มาครอบได้ 2 วิธีก็คือ…

งบกำไรขาดทุนเบื้องต้น (Income Statement)

บทความที่แล้วเราทำความรู้จักกับงบดุลหรือ Balance Sheet ไปแล้ว วันนี้เรามาทำความรู้จักกับงบกำไรขาดทุน หรือ Income Statement กันครับ ส่วนประกอบของ Income Statement หลักๆ มีอยู่ 3 ส่วน นั่นก็คือ Revenue (รายรับ) – Expense (รายจ่าย) = Profit and Loss (กำไร/ขาดทุน) แต่ทว่า ถ้ามันง่ายแค่นี้ คงไม่ต้องมานั่งเรียนบัญชีเป็นแน่ เพราะสิ่งที่ทำให้มันซับซ้อนขึ้นก็คือ มันมีส่วนประกอบย่อยๆ อีกดังนี้ ตัวอย่าง Income Statement Sales Revenue (ยอดขาย) 50,000…

บัญชีเบื้องต้น

การที่จะเข้าใจวิชาบัญชีบริหารนั้น เราต้องทำความเข้าใจกับวิชาบัญชีซะก่อนครับ วิชาบัญชีนั้นเปรียบเสมือนเป็น “ภาษาของการทำธุรกิจ” ใครอยากที่จะพัฒนาธุรกิจหรือเข้าใจธุรกิจมากขึ้นควรเข้าใจพื้นฐานของวิชาบัญชีซะก่อน อย่างไรก็ตาม ที่ผมจะนำมาสรุปในนี้จะใช้มีเพียงหลักที่สำคัญต่อการอ่านค่าจากบัญชีเท่านั้น พวกกฎระเบียบยิบย่อย หรือวิธีการทำบัญชีอย่างนักบัญชีจะไม่ขอพูดถึงนะครับ เพื่อเป็นการไม่เสียเวลา เรามาเริ่มกันเลยครับ บัญชี คืออะไร? บัญชี คือ ระบบข้อมูลที่ใช้เพื่อ 1. ระบุ 2. บันทึก และ 3.สื่อสาร กิจกรรมด้นเงินๆทองๆของบริษัทให้ผู้ที่สนใจได้รับรู้ ซึ่งก็คือ บุคคลภายในองค์กร เช่น ผู้จัดการแผนกต่างๆ หรือบุคคลภายนอก เช่น นักลงทุน เจ้าหนี้ หรือเจ้าหน้าที่สรรพากร เป็นต้น หลักการพื้นฐานของบัญชี บัญชีนั้นแบ่งออกเป็น 3 บัญชีหลักๆ คือ งบดุล (Balance…