สุดยอดคำคมธรรมมะ

ในวันนี้ จะเป็นเรื่องของศาสนาอีกแล้วครับ โดยจะเป็นการรวบรวมคำคมทางธรรมมะที่กินใจผมมากๆ ครับ อย่าเพิ่งเบื่อนะครับผม (มันรู้สึกมีความสุขจริงๆ เวลาได้ศึกษาและได้มีส่วนช่วยเผยแพร่อ่ะครับ) ภาพจาก http://www.sherschoolofwisdom.org/wp-content/uploads/2008/11/enlightenment-2.jpg อันนี้เป็นพุทธศาสนสุภาษิตครับ “ถ้ามีเวลาที่จะหายใจ ก็มีเวลาปฏิบัติธรรม” “ความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี” “ทำกรรมใดแล้วไม่ร้อนใจภายหลัง กรรมที่ทำนั้นแลเป็นดี” “คนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลก” “คนห่อปลาเน่าด้วยใบหญ้าคา แม้หญ้าคาก็พลอยเหม็นเน่าไปด้วยฉันใด การคบคนพาลก็ฉันนั้น” “ความไม่มีโรค เป็นลาภอย่างยิ่ง” “ไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงมาแล้ว ไม่ควรหวังในสิ่งที่ยังมาไม่ถึง”