มีการปรับเนื้อหาเรื่อง Discrete Distribution เล็กน้อยนะครับ

ผมมีการปรับเนื้อหาเรื่อง Discrete Distribution เล็กน้อยนะครับ อันเดิมผมใส่เนื้อหาน้อยไป ทำให้สับสน อันใหม่นี้น่าจะเข้าใจมากขึ้น http://www.siraekabut.com/2010/01/probability-in-statistics/

สรุปทฤษฎีความน่าจะเป็น Probability Theory

หลังจากที่ผมเคย Post บทความเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความน่าจะเป็นไปหลายเรื่องพอสมควร โดยเฉพาะวิชาสถิติ ผมพบว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปูพื้นฐานเรื่องความน่าจะเป็นให้มากขึ้น ดังนั้น วันนี้ผมจะขอพูดเรื่องความน่าจะเป็นล้วนๆ เลยครับ ซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่ในนี้ ผมสรุปมาจากหนังสือ Statistics in a Nutshell: A Desktop Quick Reference In a Nutshell ของค่าย O’Reilly ครับ นิยามของคำที่เกี่ยวข้อง Trial = การทดลอง หรือ การสังเกตการณ์ ซึ่งมักจะเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่รู้แน่ชัดถึงผลลัพธ์  เช่น Trial คือการโยนเหรียญ การทอยลูกเต๋า การการดึงไพ่ เป็นต้น ซึ่งความน่าจะเป็นนั้นจะให้ความสนใจถึงผลลัพธ์ของ Trial นั้นๆ…

แนะนำเว็บ Khan Academy เว็บสอนหนังสือด้วย online video ที่เจ๋งมากๆ

วันนี้นั่งดู youtube แล้วไปเจอ video สอนเรื่อง probability อันนึงสอนได้ละเอียดดี เลยจิ้มไปดูรายละเอียด… พบว่าเป็น video ที่ทำโดย Salman Khan (Sal) แห่ง Khan Academy ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่มี mission เจ๋งๆ นั่นคือ การให้ความรู้ที่มีคุณภาพสูงแก่ทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่ใดบนโลก อันนี้เป็น video แนะนำสถาบันครับ เจ๋งมาก เค้าเริ่มตั้งแต่สอน 1+1=2 ยันไปถึงความรู้ระดับมหาลัย !! เนื้อหาที่เค้าสอนมีหลากหลายหัวข้อ ตั้งแต่คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ไปจนถึงชีววิทยาเลยทีเดียว (แต่เป็นภาษาอังกฤษนะครับ แต่ฟังไปดูไปง่ายครับ) จะเข้าไปดู video ที่เค้าสอนได้ยังไง? คุณสามารถเข้าถึง…

สรุปวิธีการเลือกใช้เครื่องมือทางสถิติ

หลังจากที่เรียนจบมานาน ก็อาจจะเกิดอาการลืมเลือนไปแล้วว่า ถ้าเกิดเราต้องการวิเคราะห์ข้อมูลที่เรามีอยู่ซักชุดนึงเนี่ย เราควรวิเคราะห์ด้วยวิธีไหนดี บทความนี้จะช่วยสรุปกรอบความคิดหลักๆ ไว้ให้เผื่ออ่านทบทวนครับ ก่อนอื่นเราต้องรู้จักประเภทของข้อมูลเสียก่อน เราสามารถแบ่งข้องมูลออกเป็น 4 ประเภท ใหญ่ๆ นั่นคือ Nominal (Categorical) = เป็นข้อมูลที่มีลักษณะเป็น ประเภท ที่ไม่มีความหมายเรื่องของการเรียงลำดับหรือการคำนวณใดๆ ทั้งสิ้น เช่น สี, ชื่อกลุ่ม, yes-no เป็นต้น Ordinal = เป็นข้อมูลประเภทที่มีผลด้านการเรียงลำดับ แต่ไม่มีผลด้านการคำนวณ เช่น การจัดลำดับ หรือ การให้ Rating ความพึงพอใจ 1-5  ผลต่างระหว่าง Rating 5 กับ 3…

Chi-Square Test of Independence

Chi-Square Test เป็นการทดสอบทางสถิติซึ่งใช้กับข้อมูลประเภท Qualitative (เป็นกลุ่ม เป็นประเภท) โดยมีอยู่ 2 ลักษณะ คือ Chi-Square Test of Independence (Association) เอาไว้หาว่าตัวแปรหลายๆตัวจากข้อมูลกล่มเดียวกันมีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่ (ที่ว่าเกี่ยวข้องนี้ไม่ได้หมายความว่าตัวแปรนึงเป็นสาเหตุให้เกิดอีกอันนึงนะครับ) Chi-Square Test of Similarity/Homogenity เอาไว้ใช้เปรียบเทียบ Distribution ของข้อมูลหลายๆ กลุ่มว่าเหมือนกันหรือไม่ ผมจะขอพูดเรื่องเดียวคือการวิเคราะห์ Chi-Square Test of Independence นะครับ ขั้นตอนการวิเคราะห์ Chi-Square Test of Independence 1. สร้างตารางแสดงค่าระว่างสองตัวแปรที่สำรวจมา (Observed Frequencies…

Hypothesis Testing การทดสอบสมมติฐาน

Hypothesis Testing หรือการทดสอบสมมติฐาน คือกระบวนการที่เราใช้ข้อมูลจาก Sample มาตัดสินเกี่ยวกับ Population โดยจะตัดสินเลือกสมมติฐานที่มีข้อมูลสนับสนุน เราจะตั้งสมมติฐาน 2 อัน คือ Null Hypothesis, H0 : เป็นแนวความคิดเดิมที่มีปัจจุบัน (มักจะมีเครื่องหมาย = อยู่) Alternative Hypothesis, Ha: แนวความคิดใหม่ที่เราต้องการทดสอบ (มักจะมีเครื่องหมาย <, >, หรือ ≠ ซึ่งจะต้องตรงข้ามกับ H0) ตัวอย่างเช่น บริษัทแห่งหนึ่งผลิตน้ำส้มซึ่งในขวดควรจะมีปริมาตร 250 cc ทางผู้จัดการเกิดความสงสัยว่าน้ำส้มในขวดอาจมีการใส่น้อยกว่าความเป็นจริง จึงมีสมมติฐานดังนี้ (เราจะตั้งให้ไม่มีส่วนที่ซ้ำกัน) H0 :…

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติ Sampling in Statistics

ในการเรียนเรื่องการสุ่มตัวอย่างนั้น เราควรทำความรู้จักศัพท์เหล่านี้ก่อนครับ Population = ประชากรทั้งหมดที่เราสนใจ ==> สุ่มตัวอย่างออกมา เราเรียกว่า Sample Parameter = ค่าทางสถิติของประชากร  (เช่น µ, σ)   vs   Statistic = ค่าทางสถิติของ Sample (เช่น xบาร์, s) ตัวอย่างเช่น ถ้าผมต้องการทำการสำรวจส่วนสูงของเพื่อนของผมในคณะเดียวกัน แต่ผมเลือกสุ่มมาจำนวน 100 คนแล้วหาค่าเฉลี่ยของส่วนสูง ได้ 165 cm Population คือ เพื่อนของผมในคณะเดียวกันทั้งหมด Sample คือ เพื่อนที่ผมสุ่มมา 100 คน Parameter = เช่น…

Page 1 of 212