สรุป Grammar ภาษาอังกฤษแบบกระชับสุดๆ Part2

เรื่องต่อจากตอนที่แล้ว ซึ่งปูพื้นฐานการสร้างประโยคแบบง่ายๆ ไปแล้ว ในตอนนี้จะเป็นการทำประโยคให้ซับซ้อนขึ้น เช่นมีการใช้ Clause หรือ อนุประโยคหลายๆตัวเข้ามาผสมด้วย Clause มีอยู่ 2 ประเภท คือ Independent Clause = หรือ Simple Sentence (ประโยคอย่างง่าย) ซึ่งก็คือ Clause ที่อยู่โดดๆ ได้ อ่านรู้เรื่อง ซึ่งตัวมันเองก็ถือว่าเป็นประโยคแล้ว มี Subject และ Verb ที่แสดงความหมายโดยสมบูรณ์ เช่น It was raining hard. (ฝนกำลังตกหนัก = พูดแค่นี้ก็รู้เรื่องแล้ว) Dependent…

สรุป Grammar ภาษาอังกฤษแบบกระชับสุดๆ Part1

Parts of Speech ประเภทของคำในประโยคภาษาอังกฤษ Verb กิริยา คำที่แสดงการกระทำ เช่น  (to) be, have, do, like, work, sing, can, must Noun คำนาม คือคำที่แทนสิ่งต่างๆ เช่น  คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ เช่น pen, dog, work, music, town, London, teacher, John Adjective คำขยาย(บรรยาย)คำนาม  เช่น  a/an, the, some,…

แนะนำเว็บสอนภาษาอังกฤษเบื้องต้น

http://www.engvid.com/ เว็บแรกเป็นเว็บรวม video สอนภาษาอังกฤษในหัวข้อต่างๆ ตั้งแต่ระดับเบื้องต้นเลย ผมลองดูแล้วเข้าใจง่ายดี (แต่ต้องฟังภาษาอังกฤษเอาด้วยนะครับ) เลยอยากให้ลองมาดูกัน นอกจากวีดีโอต่างๆ แล้วยังมีส่วนที่เป็นเนื้อหาที่เอาไว้อ้างอิงได้อย่างดี เช่น รวมสิ่งที่เรามักผิดกันบ่อยๆ ในการใชภาษาอังกฤษ เป็นต้น   http://www.edufind.com/english/grammar/grammar_topics.php เว็บนี้สรุป Grammar ภาษาอังกฤษในหัวข้อต่างๆ แบบสั้นๆ กะทะรัด เหมาะแก่การอ่านทบทวนมากครับ   http://www.ego4u.com/ เว็บนี้ก็เป็นอีกเว็บที่รวมเนื้อหาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษไว้อย่างครบถ้วน ทั้ง grammar, writing, vocab ครบ!!