Concept

PMI ย่อมาจาก Plus-Minus-Interesting เป็นเครื่องมืออีกอันที่พัฒนาขึ้นมาโดย Edward De Bono มีจุดประสงค์เพื่อให้เราคิดให้กว้างขึ้น และไม่ยึดติดกับความคิดแรกของเราโดยยังไม่ทันพิจารณามุมมองด้านอื่นๆ

คนที่คิดว่าตัวเองฉลาด มักจะมั่นใจในความคิดตัวเองมากไปจนไม่ยอมฟังหรือลองพิจารณาความคิดอื่นๆ ดูบ้าง เรียกว่า คนนั้นจะติดกับดักความฉลาด หรือ Intelligence Trap นั่นเอง

เหมาะกับสถานการณ์ไหน?

ควรใช้ในทุกๆ การตัดสินใจ แต่เหมาะอย่างยิ่งกับการท้าทายคนที่เชื่อมั่นในความคิดในความคิดหนึ่งมากเกินไป ให้ลองคิดด้านอื่นดูบ้าง

ใช้เป็นคำพูดชักชวนได้ เช่น “มาลองทำ PMI กับไอเดียนั้นกันเหอะ”

รายละเอียด

เครื่องมือนี้เหมาะกับการคิดเกี่ยวกับ 3 ประเด็นคือ

  1. Plus : ประเด็นด้านบวก หรือ ข้อดี (ทำไมคุณชอบมัน)
  2. Minus : ประเด็นด้านลบ หรือ ข้อเสีย (ทำไมคุณไ่ม่ชอบมัน)
  3. Interesting : ประเด็นที่น่าสนใจ (ไม่ใช่ข้อดี ไม่ใช่ข้อเสีย แต่น่าสนใจ)

เมื่อคิดครบตามนี้แล้ว รับรองว่าคุณภาพของการตัดสินใจของเราจะดีขึ้นแน่นอนครับ

Tagged on: