ผมมีโอกาสได้หนังสือชื่อ “เจาะจุดแข็ง” ซึ่งแปลมาจากหนังสือชื่อว่า “Now, Discover Your Strengths” มาอ่านฟรีๆ และเห็นว่ามีประโยชน์เลยจะมาแชร์ประเด็นที่น่าสนใจครับ

หนังสือเล่มนี้เริ่มต้นด้วยการบอกแนวคิดผิดๆ ซึ่งคน โรงเรียนและองค์กรทั่วๆ ไปคิดกัน นั่นก็คือ

 1. เราทุกคนเรียนรู้ในเรื่องใดก็ได้แทบทุกเรื่อง
 2. การพัฒนาที่ดีที่สุดคือทุ่มความสนใจที่จุดอ่อน

หนังสือเล่มนี้กลับเสนอแนวคิดที่ว่า “คนเราควรที่จะมุ่งเน้นพัฒนาจุดแข็งของตัวเองมากกว่าที่จะมัวไปแก้ไขจุดอ่อน” (อย่างไรก็ตาม เราก็ควรจะแก้ไขจุดอ่อนที่คิดว่าแย่มากๆ ด้วย เพื่อไม่ให้ไปขัดขวางการใช้จุดแข็งของเรา) และองค์กรก็ควรจะมุ่งเน้นพัฒนา ใช้คน และตอบแทนคนให้เหมาะกับจุดแข็งหรือลักษณะความชอบของแต่ละคนด้วย ซึ่งจุดแข็งในที่นี้ คือ การปฎิบัติสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้แทบจะสมบูรณ์แบบอย่างสม่ำเสมอ

จุดแข็ง สร้างมาจาก = ความรู้ (ข้อมูล & ประสบการณ์) + ทักษะ + พรสวรรค์

คนเราควรสร้างจุดแข็งที่ใช้พรสวรรค์หรือความถนัดเฉพาะตัวของเราด้วย เพราะถึงแม้เราอยากจะฝึกฝนทักษะบางอย่าง แต่ถ้ามันไม่ใช่ธรรมชาติของเราแล้ว เราก็อาจจะทำได้ไม่ดีเลิศอยู่ดี (อาจแค่พอใช้งานได้)

โดยที่เราจะสามารถสังเกตสิ่งที่น่าจะเป็นพรสวรรค์ของเราได้ดังนี้

 1. ความปรารถนาอันแรงกล้า (อยากจะทำสิ่งนั้นมากๆ )
 2. การเรียนรู้ได้เร็ว (ทำแล้วไปเร็ว เรียนรู้เร็วกว่าคนอื่น)
 3. ความพึงพอใจ (ทำแล้วมีความสุข)

และในหนังสือก็ยัง List ลักษณะพรสวรรค์เด่นๆ 36 ประการออกมาให้ด้วย เพื่อนๆ

ลองดูได้ว่าอันไหนตรงกับของตนเองบ้าง (ถ้าซื้อหนังสือจะได้รับ Password เข้าไปทำแบบทดสอบที่จะระบุ “พรสวรรค์เด่น 5 ประการ” ของตัวเราในเว็บ strengthsfinder.com ด้วยครับ)

พรสวรรค์ 36 ประการ

 • ผู้สร้างความสำเร็จ Achiever
  ผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้สร้างความสำเร็จจะทำงานหนักและมีพลังอดทนสูง คนเหล่านี้มีความสุขกับการได้ทำสิ่งต่างๆ ตลอดเวลาและสร้างสรรค์ผลงานอยู่เสมอ
 • นักริเริ่มทำงาน Activator
  ผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นนักริเริ่มทำงานสามารถที่จะผันความคิดมาเป็นการกระทำเพื่อบันดาลให้สิ่งต่างๆ เกิดขึ้น คนเหล่านี้มักจะใจร้อน
 • การปรับตัว Adaptability
  ผู้ที่มีคุณสมบัติของการปรับตัวจะต้องการ “ทำตัวให้สอดคล้องไปกับเหตุการณ์” คนเหล่านี้มักจะมีชีวิตอยู่กับ “ปัจจุบัน” โดยตอบสนองต่อสถานการณ์และค้นพบสิ่งที่จะเกิดขึ้นในแต่ละวัน
 • ช่างวิเคราะห์ Analytical
  ผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นช่างวิเคราะห์จะค้นหาสาเหตุและพิสูจน์เหตุผล คนเหล่านี้มีความสามารถในการมองเห็นปัจจัยทุกๆ ด้านที่อาจมีผลกระทบต่อสถานการณ์
 • นักจัดการ Arranger
  ผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นนักจัดการมีความสามารถในการจัดการสิ่งต่างๆ ควบคู่ไปกับความสามารถในการปรับเปลี่ยนพลิกแพลง คนเหล่านี้ชอบคิดหาวิธีการที่จะสร้างสรรค์ผลงานให้ได้มากที่สุด โดยอาศัยทรัพยากรและสิ่งละอันพันละน้อยทั้งหมดที่มีอยู่
 • ความเชื่อ Belief
  ผู้ที่มีคุณสมบัติความเชื่อจะมีค่านิยมพื้นฐานบางประการที่มั่นคงไม่มีวัน เปลี่ยนแปลง และจะกำหนดเป้าหมายในการดำเนินชีวิตโดยอาศัยค่านิยมเหล่านี้
 • บัญชาการ Command
  ผู้ที่มีคุณสมบัติในการบัญชาการจะชอบปรากฏตัวนำหน้า และสามารถเข้าควบคุมสถานการณ์พร้อมทั้งทำหน้าที่ตัดสินใจได้อย่างดี
 • การสื่อสาร Communication
  ผู้ที่มีคุณสมบัติของการสื่อสารจะสามารถแสดงความคิดเห็นออกมาเป็นคำพูดได้โดยง่าย คนเหล่านี้เป็นนักสนทนาและพิธีกรที่ดี
 • การแข่งขัน Competition
  ผู้ที่มีคุณสมบัติในการแข่งขันจะวัดความก้าวหน้าของตนกับผลงานของผู้อื่น คนเหล่านี้จะพยายามมาเป็นที่หนึ่งและชอบการแข่งขันสูง
 • ความเกี่ยวข้องเชื่อมโยง Connectedness
  ผู้ที่มีคุณสมบัติความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงจะมีความเชื่อมั่นว่าทุกสิ่งในโลก นี้สัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน และเชื่อว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนมีเหตุผล มีเพียงไม่กี่เหตุการณ์เท่านั้นที่เกิดขึ้นเพราะเหตุบังเอิญ
 • การคำนึงถึงสิ่งรอบข้าง Context
  ผู้ที่มีคุณสมบัติของการคำนึงถึงสิ่งรอบข้างจะชอบคิดถึงอดีต และเข้าใจเหตุการณ์ในปัจจุบันโดยศึกษาค้นคว้าถึงประวัติที่มาของมัน
 • ระมัดระวัง Deliberative
  ผู้ที่มีคุณสมบัติในการระมัดระวังจะเอาจริงเอาจังในการตัดสินใจและการเลือก สรรสิ่งต่างๆ คนเหล่านี้จะเตรียมตัวพร้อมเพื่อรับมือกับอุปสรรคอยู่เสมอ
 • นักพัฒนา Developer
  ผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นนักพัฒนาจะมองเห็นและช่วยสร้างเสริมความสามารถที่ซ่อน อยู่ในตัวผู้อื่น คนเหล่านี้จะเล็งเห็นสัญญาณแห่งการเติบโตแม้เพียงเล็กน้อย และพอใจกับความก้าวหน้าเหล่านี้
 • ระเบียบวินัย Discipline
  ผู้ที่มีคุณสมบัติแห่งระเบียบวินัยจะชอบโครงสร้างและภาระงานประจำ ความเป็นระบบระเบียบที่คนเหล่านี้กำหนดขึ้นมาบ่งบอกถึงโลกของพวกเขาได้ดีที่ สุด
 • ความเห็นอกเห็นใจ Empathy
  ผู้ที่มีคุณสมบัติความเห็นอกเห็นใจจะสามารถรู้สึกได้ถึงอารมณ์ความรู้สึกของ คนอื่นๆ โดยจินตนาการถึงตนเองในสภาพชีวิตหรือสถานการณ์ของผู้อื่น
 • ความยุติธรรม Consistency
  ผู้ที่มีคุณสมบัติความยุติธรรมจะตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติต่อ ผู้อื่นให้เท่าเทียมกัน และพยายามปฏิบัติต่อทุกคนในโลกอย่างยุติธรรม โดยกำหนดกฎระเบียบที่ชัดเจนขึ้นมาและดำเนินการตามกฎระเบียบเหล่านั้น
 • เป้าหมายชัดเจน Focus
  ผู้ที่มีคุณสมบัติในการมีเป้าหมายชัดเจนจะสามารถกำหนดแนวทางและดำเนินการ ติดตามจนบรรลุเป้าหมาย และคอยแก้ไขประคับประคองมิให้ออกนอกลู่นอกทาง พวกเขาจะจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่ต้องทำแล้วจึงลงมือ
 • อนาคต Futuristic
  ผู้ที่มีคุณสมบัติแห่งอนาคตจะอาศัยอนาคตและสิ่งที่อาจเกิดขึ้นเป็นแรงบันดาล ใจ วิสัยทัศน์เกี่ยวกับอนาคตของพวกเขาจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่น
 • ความกลมเกลียว Harmony
  ผู้ที่มีคุณสมบัติความกลมเกลียวจะมองหามติอันเป็นที่ยอมรับร่วมกัน คนเหล่านี้ไม่ชอบความขัดแย้ง และจะพยายามมองหาความคิดเห็นซึ่งเป็นที่ยอมรับของทุกคน
 • ความคิด Ideation
  ผู้ที่มีคุณสมบัติความคิดจะสนอกสนใจกับความคิด และสามารถค้นพบความเกี่ยวเนื่องระหว่างปรากฏการณ์ที่ดูเหมือนจะแตกต่างกัน
 • ต้อนรับ Includer
  ผู้ที่มีคุณสมบัติในการต้อนรับจะยอมรับผู้อื่น รับทราบถึงความรู้สึกของคนที่มิได้รับเชิญให้เข้ามามีส่วนร่วม และพยายามนำคนเหล่านั้นเข้ามาร่วมในกลุ่ม
 • ความเป็นปัจเจกบุคคล Individualization
  ผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นปัจเจกบุคคลจะสนอกสนใจคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัว ต่างๆ ของแต่ละบุคคล และมีพรสวรรค์ในการคิดหาวิธีการนำผู้คนที่แตกต่างกันมาทำงานร่วมกันได้อย่าง มีประสิทธิภาพ
 • ป้อนข้อมูล Input
  ผู้ที่มีคุณสมบัติของการป้อนข้อมูลจะกระหายใคร่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา พวกเขามักจะสะสมและจัดเก็บบันทึกข้อมูลทุกชนิด
 • นักคิด Intellection
  ผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นนักคิดจะชอบทำกิจกรรมที่ใช้สมองและความคิด คนเหล่านี้ชอบมองย้อนดูตัวเองและสนุกกับการสนทนาที่ได้ใช้ความคิดและมีสาระ
 • ใฝ่รู้ Learner
  ผู้ที่มีคุณสมบัติของการใฝ่รู้มีความปรารถนาที่แรงกล้าในการเรียนรู้และต้อง การปรับปรุงสิ่งต่างๆ ให้ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลา กระบวนการเรียนรู้เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากกว่าผลลัพธ์สำหรับคนเหล่านี้ โดยเฉพาะ
 • ความเป็นเลิศ Maximizer
  ผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นเลิศจะเน้นความสามารถเฉพาะตัวเพื่อผลักดันให้ กลุ่มหรือคนๆ หนึ่งบรรลุถึงความเป็นเลิศเป็นสำคัญ และพยายามเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้กลายเป็นสิ่งที่เยี่ยมยอด
 • มองโลกในแง่ดี Positivity
  ผู้ที่มีคุณสมบัติการมองโลกในแง่ดีจะมีพลังกระตือรือร้นที่ติดต่อไปถึงคน อื่นๆ คนเหล่านี้จะรื่นเริงและสามารถทำให้ผู้อื่นรู้สึกตื่นเต้นไปกับสิ่งที่กำลัง จะทำ
 • สร้างสัมพันธ์ Relator
  ผู้ที่มีคุณสมบัติในการสร้างสัมพันธ์ชอบความใกล้ชิดสนิทสนมกับคนอื่นๆ และมีความพอใจที่ลึกซึ้งในการทำงานหนักร่วมกับเพื่อนๆ เพื่อบรรลุถึงเป้าหมาย
 • การมีความรับผิดชอบ Responsibility
  ผู้ที่มีคุณสมบัติการมีความรับผิดชอบมีสำนึกรับผิดชอบต่อสิ่งที่พวกเขารับ ปากว่าจะทำ คนเหล่านี้ยึดมั่นในค่านิยมที่มั่นคง เช่น ความซื่อสัตย์ และความจงรักภักดีโดยไม่มีวันเปลี่ยนแปลง
 • ปรับปรุงแก้ไข Restorative
  ผู้ที่มีคุณสมบัติในการปรับปรุงแก้ไขจะมีความชำนาญในการจัดการกับปัญหา คนเหล่านี้สามารถเข้าใจในสิ่งที่ผิดพลาดและแก้ไขให้ถูกต้อง
 • ความเชื่อมั่นในตนเอง Self-Assurance
  ผู้ที่มีคุณสมบัติความเชื่อมั่นในตนเองจะรู้สึกมั่นใจในความสามารถที่จะควบ คุมชีวิตของตนเอง คนเหล่านี้มีเข็มทิศชี้ทางในตัวที่ทำให้มั่นใจถึงความถูกต้องในการตัดสินใจ ของตนเอง
 • ความสำคัญ Significance
  ผู้ที่มีคุณสมบัติแห่งความสำคัญต้องการที่จะให้ผู้อื่นมองเห็นคุณค่าของตนเองอย่างยิ่ง พวกเขารักอิสระและปรารถนาให้ตนเองเป็นที่ยอมรับ
 • เจ้ากลยุทธ์ Strategic
  ผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นเจ้ากลยุทธ์จะสร้างสรรค์วิธีการใหม่ในการเดินรุดหน้า เมื่อต้องทำโครงการใดก็ตาม พวกเขาจะสามารถมองเห็นรูปแบบและปัญหาที่เกี่ยวข้องได้ทันที
 • ชนะใจ Woo
  ผู้ที่มีคุณสมบัติการชนะใจจะรักความท้าทายในการพบปะผู้คนใหม่ๆ และทำให้คนเหล่านั้นชอบตน พวกเขามีความสุขในการทำความรู้จักและสร้างเครือข่ายการติดต่อสัมพันธ์กับผู้ อื่น

นอกจากนี้ยังเสนอว่า เราสามารถนำจุดแข็งของเรามาประยุกต์ในงานได้ ไม่ว่าสายงานนั้นจะเป็นอะไรก็ตาม แต่เราก็สามารถพลิกแพลงนำจุดแข็งของเราออกมาใช้ให้ได้ โดยอาจจะต้องมีเทคนิคในการจัดการกับจุดอ่อนดังนี้

 1. ทำให้ดีขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อย
 2. ออกแบบระบบสนับสนุน
 3. ใช้พรสวรรค์ที่แข็งแกร่งมากลบจุดอ่อน
 4. หาคู่หู
 5. เลิกทำ

ทั้งหมดนี้ เพื่อที่เราจะได้สามารถใช้จุดแข็งของเราในการทำงานให้มากที่สุดนั่นเอง

นอกจากนี้ในหนังสือยังแนะนำวิธีบริหารคนที่มีรูปแบบพรสวรรค์ต่างๆ กันด้วย แต่ลองไปหาอ่านกันเองนะครับผม วันนี้ผมขอจบแค่นี้ครับ

Tagged on:             

Comments

 1. MHz says:

  สุดยอดครับสรุปเยี่ยมเลย สาระชัดเจน ขอบคุณมากครับ