พอดีท่องเว็บเล่นๆ แล้วเจอครับ เลยเก็บมาฝากกัน ไม่รู้ว่าเคยเห็นรึยัง

เป็นความลงตัวและความสวยงามของตัวเลขและธรรมชาติครับ ดูแล้วทึ่งมากๆ !!

Tagged on:                 

Comments

  1. sipp11 says:

    That’s one of beautiful tries from human’s view to explain nature!