วิชาพฤติกรรมองค์กร (Organizational Behavior – OB) นั้นเป็นวิชาที่เกี่ยวกับการทำความเข้าใจของการกระทำของบุคคลหนึ่งๆ หรือกลุ่มคนในองค์กร ซึ่งเราถือว่า “คน” เป็นรากฐานสำคัญที่จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จได้ โดยทำให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน

ซึ่งวิชานี้ถือเป็นรากฐานสำคัญในการเรียนวิชา Human Resource Management หรือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ต่อไปในอนาคต เพราะการที่จะบริหารคนได้จะต้องเข้าใจก่อนว่า “ทำไมคนถึงตอบสนองหรือมีพฤติกรรมแบบนั้นแบบนี้” นี่แหละคือความสำคัญของวิชา OB

วิชา Organizational Behavior นั้นจะแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้

1. เกี่ยวกับปัจเจคบุคคล

 • การเรียนรู้และการรับรู้
 • บุคลิกภาพและค่านิยม
 • แรงจูงใจ
 • ความเครียดในที่ทำงาน

2. เกี่ยวกับกลุ่ม การทำงานเป็นทีม

 • ภาวะผู้นำ
 • การสื่อสาร
 • การตัดสินใจ
 • กลุ่มและทีม
 • อำนาจและความขัดแย้ง

3. เกี่ยวกับองค์กร

 • วัฒนธรรมองค์กร
 • การเปลี่ยนแปลงขององค์กร

ถ้าพร้อมแล้ว ตอนต่อไปเรามาลุยเรื่อง การเรียนรู้และการรับรู้ กันเลยครับ

Tagged on:         

Comments

 1. […] Organizational Behavior (พฤติกรรมองค์กร) – เราจะได้เรียบรู้เกี่ยวกับเรื่องของคนในองค์กร เช่น บุคลิกภาพ แรงจูงใจในการทำงาน การทำงานเป็นทีม ความขัดแย้งในองค์กร […]

 2. RiN says:

  I just have a chance to check ur website in details..wow..it’s great!
  one thing, i just think u might wanna share the concept of “knowledge management” in this blog which is categorized in HR related topics..(if u need any insights from real work experience like how it benefits the firm, let me know!)