การที่จะเข้าใจวิชาบัญชีบริหารนั้น เราต้องทำความเข้าใจกับวิชาบัญชีซะก่อนครับ วิชาบัญชีนั้นเปรียบเสมือนเป็น “ภาษาของการทำธุรกิจ” ใครอยากที่จะพัฒนาธุรกิจหรือเข้าใจธุรกิจมากขึ้นควรเข้าใจพื้นฐานของวิชาบัญชีซะก่อน อย่างไรก็ตาม ที่ผมจะนำมาสรุปในนี้จะใช้มีเพียงหลักที่สำคัญต่อการอ่านค่าจากบัญชีเท่านั้น พวกกฎระเบียบยิบย่อย หรือวิธีการทำบัญชีอย่างนักบัญชีจะไม่ขอพูดถึงนะครับ เพื่อเป็นการไม่เสียเวลา เรามาเริ่มกันเลยครับ

บัญชี คืออะไร?

บัญชี คือ ระบบข้อมูลที่ใช้เพื่อ 1. ระบุ 2. บันทึก และ 3.สื่อสาร กิจกรรมด้นเงินๆทองๆของบริษัทให้ผู้ที่สนใจได้รับรู้ ซึ่งก็คือ บุคคลภายในองค์กร เช่น ผู้จัดการแผนกต่างๆ หรือบุคคลภายนอก เช่น นักลงทุน เจ้าหนี้ หรือเจ้าหน้าที่สรรพากร เป็นต้น

หลักการพื้นฐานของบัญชี

บัญชีนั้นแบ่งออกเป็น 3 บัญชีหลักๆ คือ

  1. งบดุล (Balance Sheet) = ตัวบอกสถานะการเงินทั้งหมดของบริษัท ณ จุดของเวลาหนึ่งๆ เช่น สิ้นเดือน สิ้นปี หรือวันใดวันหนึ่ง
  2. งบรายรับรายจ่าย (Income Statement) = จะบอกเรื่องของรายรับ รายจ่าย ซึ่งจะส่งผลต่อผลกำไรและขาดทุนในช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งจะมีหน้าที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างงบดุล 2 อันนั่นเอง
  3. งบกระแสเงินสด ( Statement of Cash Flow) = ตัวบอกการเคลื่อนไหวของเงินสดจริงๆ ในช่วงเวลาหนึ่ง ช่วยให้รู้ว่าเงินสดได้มาจากไหน ใช้ยังไง และมีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้าง

พอจะเห็นภาพคร่าวๆ หรือยังครับ ไว้ตอนหน้าเราจะมาทำความเข้าใจกันให้ลึกซึ้งขึ้นกว่านี้อีก ครับ !!

Tagged on:         

Comments

  1. […] Managerial Accounting (การบัญชีบริหาร) –หลักๆ ก็จะเรียนการใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อการจัดสินใจ รวมไปถึงใช้ในการวางแผนและควบคุมครับ […]